top of page

Altını Beraberlerinde Yurda Getirme

18 Yaşını Doldurmuş Yabancı Yolcuların Bir Takvim Yılı İçerisinde En Fazla 5 Kg Ağırlığında Kendilerine Ait Olan Standart İşlenmemiş Altını Beraberlerinde Yurda Getirmeleri Serbest Bırakıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de (3 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı) yayınlanan 2182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2020-32/57 Sıra No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını beraberlerinde yurda getirmeleri serbest bırakılmıştır.

Ancak, bu kapsamda yurda getirilen standart işlenmemiş altının Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

Yine, bu kapsamda yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur. İlgili altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Yetkili gümrük idaresince Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacaktır.

Yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmeyecek ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınacaktır. Yetkili gümrük idaresi bir yandan bu durumu şüpheli kabul ederek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirecek, diğer yandan da 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunacaktır.

Öte yandan, 5 Kg ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının bu kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 Kg’ı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacaktır. 5 Kg’a kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacaktır.

Söz kon usu Tebliğ ile, bu kapsamda standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.

Yetkili gümrük idaresi olarak belirlenen İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecektir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-8.pdf; Tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-10.htm linklerinden ulaşabilirsiniz

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


bottom of page