top of page

Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Günümüzün karmaşık mevzuat yapısında farklı ürün ve sektörlerde bilgi sahibi olan tecrübeli kadrosu ile müşterilerimize destek olunmaktadır. Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri;

Sürekli vergi danışmanlığı

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler

Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşı kişi ve kurumlara, vergi danışmanlığı,

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi

KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti

bottom of page