Sirküler

image description

Torba Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu

 

Tarih              : 02.02.2018

Sıra No           : 2018/15

Konu              : Torba Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu

 

Bilindiği üzere, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi, nam-ı diğer Torba Yasa Tasarısı, Hükümet tarafından TBMM'ye  sunuldu. Söz konusu tararının önümüzdeki günlerde görüşülmesine başlanılacaktır.  

Torba Yasa Tasarısı’nın tam metni önemine istinaden ekte bilginize ve istifadenize ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

 

http://www.toluenymm.com

 

EK                                                      :

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Gerekçesi

İlgili Link;  http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0914.pdf