Sirküler

image description

Torba Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan Geçerek Genel Kurul’a Havale Edildi. İşte Tasarının Komisyondan Geçen Son Hali.

 

Tarih           :  30.10.2017

Sıra No       :  2017/57

Konu          : Torba Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan Geçerek Genel Kurul’a Havale Edildi. İşte Tasarının Komisyondan Geçen Son Hali.

Bilindiği üzere, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, nam-ı diğer Torba Yasa Tasarısı, TBMM Paln ve Bütçe Komisyonu’nda bazı değişiklik ve eklemeler yapılarak kabul edildi ve TBMM Genel Kurulu’na gönderildi.

Torba Yasa Tasarısı halen TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye beklemekte olup, henüz yasalaşmamıştır. Söz konusu Tasarı, Genel Kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakiben yasalaşacaktır.

Anılan Torba Yasa Tasarısı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen son hali, aşağıda yer alan link aracılığıyla bilginize ve istifadenize sunulmuştur.

Saygılarımla.

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

 

http://www.toluenymm.com

 

 

EK                                                      :

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDAN ÇIKARAK GENEL KURULA GELEN  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISININ LİNKİ

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss502.pdf