Sirküler

image description

TAŞITINIZIN 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ DAHA AZ ÖDEMEK MÜMKÜN!

Tarih               : 16.01.2017

Sıra No           : 2017/10

Konu              : TAŞITINIZIN 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ DAHA AZ ÖDEMEK MÜMKÜN!

 

 

Bu başlık aniden rahatsızlanan ve halen tedavisi devam eden Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT'a ait. Her yıl bu zamanlar Değerli Hocamız değişen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını yazar, otomobil ve cip sahiplerini, Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeden önce “kasko değeriyle kıyaslamaları” için uyarırdı. Hemen her yılın başında yazdığı bu yazısı, hiç okunmamış gibi her defasında ilgi ve heyecanla okunurdu. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an evvel tekrar aramıza katılmasını bekliyoruz.  

 

Bu Konu Neden Önemli?

 

Çünkü, bu konu 20 Milyon 500 Bin Taşıt Sahibini İlgilendiriyor ve daha da önemlisi 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödemesi, 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Vatandaşlarımızın MTV'lerini ödemeden önce, “daha az vergi ödeme” avantajına sahip olduklarını bilmelerinde yarar var. Durup dururken  neden daha fazla MTV ödeyelim ki?


2017 Yılı MTV'si Nasıl Ödenecek?

 

2017 yılı MTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Bu vergi,

 

- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurularak,

 

- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı kullanılarak veya banka şubelerine başvurularak,

 

- Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yapılarak kredi kartı  ve banka kartı ile,

- GİB Mobil uygulaması (IOS ve Android) kullanılarak

ödenebiliyor. 

20 Milyon 500 Bin Taşıt Sahibini İlgilendiren “2017 Yılı MTV Tarifesi” Belli Oldu.

 

2017 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, 2016 yılı MTV'lerinin "yeniden değerleme oranına göre" yüzde % 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında yükseltilmesi suretiyle belirlendi. Yani, 2017 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 3,83 zamlandı. Maliye Bakanlığı konu ile ilgili olarak 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı 47  Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde gerekli açıklamaları yaptı.

 

Buna göre, 2017 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri nedeniyle ödenecek MTV tutarları aşağıda yer almaktadır:

 

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı  yaş

 1300 cm³ ve aşağısı

646,00

450,00

252,00

191,00

68,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.035,00

776,00

450,00

318,00

122,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.827,00

1.4258,00

841,00

513,00

199,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.878,00

2.217,00

1.303,00

776,00

306,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.317,00

3.134,00

1.958,00

1.170,00

463,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

6.019,00

5.236,00

3.271,00

1.760,00

646,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

9.166,00

8.247,00

4.968,00

2.480,00

910,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

14.411,00

12.444,00

7.329,00

3.271,00

1.303,00

 4001 cm³ ve yukarısı

23.586,00

17.687,00

10.475,00

4.708,00

1.827,00

 

Peki, MTV'nin Düşük Ödenmesine İlişkin Bir Yasal Düzenleme Var mı?

 

Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi tutarı, kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz. Buna ilişkin yasal düzenleme 197 sayılı MTV Kanununun 5. maddesinin son fıkrası ile buna istinaden yayımlanan  14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alıyor. "Kasko Bedeli Kıyaslaması" da denilen bu uygulama, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Yani, yeni bir düzenleme değil.

Ayrıca, taşıt sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları da zorunlu değil.

Hangi Taşıtlarda MTV İndirimli Olarak Ödeniyor?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) Sayılı Tarifesinde yer alan;

- Otomobil,
 

- Cip,
 

- Kaptıkaçtı,
 

- Arazi taşıtları,
 

-ve benzeri taşıtlar
 

için söz konusu.

Bunlar dışında kalan araçlar için kasko bedeli kıyaslaması, dolayısıyla tarifede yer alan tutardan daha az motorlu taşıtlar vergisi ödenmesi söz konusu değil.

Kasko Bedeli Kıyaslamasına Göre MTV Hesabı Nasıl Yapılacak?

- Önce, taşıtın kasko sigorta değeri tespit edilecek ve bu tutarın yüzde 5’i hesaplanacak (Kasko değer listesi, her yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanıyor. Bu listeye www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşmak da mümkün).

- Sonra, taşıtın yaşı ve motor silindir hacmine göre 2017 yılı MTV’si bulunacak,

- Daha sonra her iki tutar birbiriyle kıyaslanacak,

- MTV tutarı, kasko değerinin yüzde 5’inden yüksekse, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödenecek.

Örnek

Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 90 bin TL olması halinde, 2017 yılında ödenmesi gereken MTV şöyle hesaplanacak.

- Taşıtın kasko değeri 90 bin TL. Yüzde 5’i (90.000 x % 5=) 4.500 TL.

- Taşıtın tarifeye göre 2017 yılı MTV tutarı 4.968,00 TL.

- Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 3.271,00 TL.

Örnekteki taşıtın 2017 yılı MTV tutarı (4.968 TL) kasko değerinin yüzde 5’inden (4.500 TL), yüksek olduğundan, bu taşıt için MTV olarak, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için yani 2.501-3.000 cm3 arası ve 7-11 yaş grubu için belirlenen 3.271 TL ödenecek.

MTV'yi İndirimli Ödemek İçin Başvuru Gerekiyor

2017 yılında indirimli MTV tarifesinden yararlanabilmek için taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alanların yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, düzenleyecekleri "Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu" ile vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanlar, bu avantajdan yararlanamıyorlar. Bu konuda 40 Seri No.lu MTV Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalar yer alıyor. Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırıyorlar.

Geçmiş Yıl MTV’lerini Geri Alabilirsiniz

OTOMOBİL, jeep, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahipleri 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında, kasko sigorta değerinin yüzde 5’inden fazla MTV ödemişlerse, “düzeltme dilekçesi”vermek ve araçlarının “kasko sigorta değeri bildirim formunu” da eklemek suretiyle, fazla ödedikleri vergileri de iade olarak geri alabilirler. Zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu için, 2012-2016 yıllarında fazla ödenen vergileri geri isteme bakımından, süre geçmesi diye bir durum da söz konusu değil.

Saygılarımla.

 

 

                                                                              

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK