Sirküler

image description

Sanayi İşletmeleri, 30 Nisan’a kadar Yıllık Bildirimde Bulunmayı Unutmayın !!!!

Tarih               : 07.04.2017

Sıra No           : 2017/29

Konu              : Sanayi İşletmeleri, 30 Nisan’a kadar Yıllık Bildirimde Bulunmayı Unutmayın !!!!

 

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesine göre, sanayi işletmelerinin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili "Yıllık İşletme Cetveli”ni her yılın ilk dört ayı içerisinde (1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında)  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri'ne vermeleri gerekmektedir.

 

Buna göre, sanayi işletmelerinin 2016 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelleri'ni, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri'ne vermeleri zorunlu bulunmaktadır. Yıllık İşletme Cetveli'nin bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla gönderilmesi veya elektronik ortamda verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede;

 

  • Yıllık İşletme Cetvelini yazılı olarak vermek isteyen işletmelerin; örneğini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri'nden temin edecekleri Yıllık İşletme Cetvelini doldurarak bir dilekçe ekinde elden ya da posta yoluyla,

 

  • Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda vermek isteyen işletmelerin ise, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" veya "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/" adresinden işletme cetveli  formunu elektronik ortamda doldurmak suretiyle

vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan, 2016 yılına ilişkin söz konusu cetvelleri zamanında vermeyen işletmeler hakkında Kanunun 9. maddesi uyarınca 914 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                      

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK