Sirküler

image description

Mart2017Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler,Damga Vergisi Beyannameleri,KDV Beyannameleri,2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürele e-defter oluşturulması ve imzalanması ile elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı

Tarih               : 21.04.2017

Sıra No           : 2017/33

Konu              : Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, KDV Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile e-defter oluşturulması ve imzalanması ile elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri uzatıldı

Maliye Bakanlığı, kendisine intikal eden talepleri de dikkate alarak, yayımladığı iki ayrı Sirküler ile, Mart 2017 dönemine ait muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri, KDV beyannameleri ile 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile e-defter oluşturulması ve imzalanması ile elektronik defter beratlarının yüklenme sürelerini uzattı.  Bakanlık ilk defa beyannamelerin verilme süresinin son gününü beklemeden bu süre uzatımlarını yaptı. Yapılan işlem ve konuya olan yaklaşım son derece olumlu ve memnuniyet vericidir.

Maliye Bakanlığı söz konusu süre uzatımlarını yayımladığı,

  • 20.04.2017 tarihli ve  VUK-91/ 2017-4 sayılı ve 91 Sıra No.lu,
  • 20.04.2017 tarihli ve  VUK-92/ 2017-5 sayılı ve 92 Sıra No.lu

Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile gerçekleştirmiştir.

  1. Mart 2017 Dönemi Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

20.04.2017 tarihli ve  VUK-91/ 2017-4 sayılı ve 91 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Yapılan süre uzatımı beyanname verilme sürelerine ilişkin olup, ödeme sürelerinin uzatılması söz konusu değildir. Bu nedenle, verilme süresi uzatılan söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde (26 Nisan 2017) ödenmesi gerekmektedir. Buna ilişkin Tablo aşağıdadır:

 

Beyanname Türü

Uzatılan Beyanname Verme Süresi

Ödeme Süresi

Mart ayı Muhtasar Beyannamesi

26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar

26 Nisan 2017

Mart Ayı Damga Vergisi Beyannamesi

26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar

26 Nisan 2017

Mart Ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi

26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar

26 Nisan 2017

 

 

 

 

  1. 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

 

20.04.2017 tarihli ve  VUK-91/ 2017-4 sayılı ve 91 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 hesap dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu şekilde verilme süresi uzatılan kurumlar vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde (02 Mayıs 2017) ödenmesi gerekmektedir. Buna ilişkin Tablo aşağıdadır:

 

Beyanname Türü

Uzatılan Beyanname Verme Süresi

Ödeme Süresi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

02 Mayıs 2017 Salı  günü sonuna kadar

02 Mayıs 2017

 

  1. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

 

20.04.2017 tarihli ve  VUK-92/ 2017-5 sayılı ve 92 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Buna ilişkin Tablo aşağıdadır:

 

e- Defter Türü

En Son Tarih

Yevmiye

31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar

Defteri Kebir

31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar

 

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                       

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK