Sirküler

image description

Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süreleri ile Defter Beyan Süreleri Uzatıldı.

SİRKÜLER

 

 

Tarih               : 20.04.2018

Sıra No           : 2018/20

Konu              : Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süreleri ile Defter Beyan Süreleri Uzatıldı.

 

 

        Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu gün yayımlanan 103. Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 

  • 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken, 2017 Dönemine ait  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar (Sürenin  uzatılması ödeme süresini etkilememekte olup son ödeme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi dir),

 

  • 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi         4 Haziran 2018 Pazartesi  günü sonuna kadar,

         uzatılmıştır.

 

         Saygılarımla.

 

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com