Sirküler

image description

Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu

 

SİRKÜLER

 

 

 

Tarih              : 28.02.2018

Sıra No           : 2018/18

Konu              : Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu

 

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gerekçesi TBMM'ye  sunuldu. Söz konusu tasarının önümüzdeki günlerde görüşülmesine başlanılacaktır.  

 

Kanun Tasarısı’nın tam metni ile Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklama metni önemine istinaden ekte bilginize ve istifadenize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

 

http://www.toluenymm.com

 

 

EKLER                                                     :

  • Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  ve  Gerekçesi,

 

  • Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,