Sirküler

image description

DİKKAT! 2018 Yılında Verilecek Beyannamelerin Damga Vergileri Arttı.

 

Tarih               : 03.01.2018

Sıra No           : 2018/10

Konu               : DİKKAT! 2018 Yılında Verilecek Beyannamelerin Damga Vergileri Arttı.

Bilindiği üzere, 29.12.2017 tarih ve 30285 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2018 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları, Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yer alan ve 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında artırılmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, 2018 yılında verilecek beyannamelerin damga vergileri de, bu çerçevede artırılmış bulunmaktadır.

1) 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Verilecek Vergi Beyannamelerinin Damga Vergisi Tutarları                                                                                                                       

 

Beyannameler

(Beyanname Verme Süresi İçerisinde Düzeltme Amacıyla Verilen Beyannameler Hariç)

 

2017

 

2018

   Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                 

51,40 TL

58,80 TL

    Kurumlar Vergisi Beyannameleri                               

68,60 TL

78,50 TL

    Katma Değer Vergisi Beyannameleri                              

33,90 TL

38,80 TL

    Muhtasar Beyannameler                                                  

33.90 TL

38,80 TL

    Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç)  

33,90 TL

38,80 TL

 

2) 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Gümrük İdaresi ve Belediyelere Verilecek Beyannamelerin Damga Vergisi Tutarları

 

2017

2018

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                           

 

68,60 TL

 

78,50 TL

Belediye Ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler          

 

25,30 TL

 

28,90 TL

 

3) 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilecek Bildirge ve Beyannamelerin Damga Vergisi Tutarları

 

2017

2018

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 

 

25,30TL

 

28,90TL

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca Verilmesi Gereken Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İle Muhtasar Beyannamenin Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler

 

40,20 TL

 

46,00 TL

 

Saygılarımla.

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com