Sirküler

image description

Beyannamelerden Sonra, Nisan 2017 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi de Uzatıldı

Tarih               : 24.05.2017

Sıra No           : 2017/38

Konu              : Beyannamelerden Sonra, Nisan 2017 Dönemine İlişkin  Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi de Uzatıldı

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 23 Mayıs 2017 tarihinde yayımladığı 93 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Nisan 2017 dönemine ait muhtasar, damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme sürelerini, 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatmıştı. Buna ilişkin olarak 2017/36 Sıra No.lu Sirkülerimizde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu defa yayımladığı 24 Mayıs 2017 tarihli ve 94 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile de; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresini 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatmıştır.

Saygılarımla.

 

 

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK