Sirküler

image description

Beyanname verme ve Ödeme Süreleri ile ilgili GİB Duyurusu

Tarih          : 23.06.2017

Sıra No      : 2017/42

Konu         : Beyanname verme ve Ödeme Süreleri ile ilgili GİB Duyurusu

 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükelleflere yönelik önemli bir hatırlatma da bulunmuş olup, söz konusu duyurunun tam metnine önemine istinaden aşağıda yer verilmiştir

“Değerli Mükelleflerimiz,

Bilindiği üzere;

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır.

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerimize önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla

                                                                                    Gelir İdaresi Başkanlığı” 

 

 

Saygılarımla.

 

                                                           

 

 

 

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK