Sirküler

image description

23 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri İle 24 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarih          : 21.05.2018
Sıra No     : 2018/25
Konu         : 23 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri İle 24 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu gün yayımladığı 106 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 

24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 
verilme sürelerini 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatmıştır.
Öte yandan, beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Mayıs 2018 Pazartesi) ödemeleri gerekmektedir. Yani, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü ödenmesi gerekmekte olup, ödemede herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir.
Saygılarımla.

 
     
Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir
TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK       
http://www.toluenymm.com