Sirküler

image description

2018 Yılının İlk Altı Ayı İçin Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu.

 

 

Tarih              : 08.01.2018

Sıra No           : 2018/12

Konu              : 2018 Yılının İlk Altı Ayı İçin Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile; kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmişti.

Yapılan toplu sözleşmede 2018 yılı için artış oranı % 5,69 olarak öngörülmüştü.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 4 Ocak 2018 tarih ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelge ile, 01.01.2018-30.06.2018 döneminde uygulanacak aylık hesaplamalarına ait katsayılar,aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

01.01.2018 - 30.06.2018

Memur Aylığı Katsayı

0,108550

Memur Taban Aylığı Katsayısı

1,699121

 

Mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesi kapsamında hesaplanan kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemeyeceğinden, 2018 yılı için en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'na bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesi yeni katsayılar çerçevesinde aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayı

1.500

X

0,108550

=

162,83

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayı

8.000

X

0,108550

=

868,40

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayı

500

X

0,108550

=

54,28

Taban Aylığı Göstergesi

X

Taban Aylığı Katsayısı

1.000

X

1,699121

=

1.699,12

(Aylık Gösterge+Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X % 215

(1.500+8.000)

X

0,108550X % 215

=

2.217,13

Toplam

5.001,76

 

Bu hesaplama ve açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanunu 25/ 7. bendi gereği Gelir vergisinden müstesna olan Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı;

01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi İçin

5.001,76 TL

dir.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK