Sirküler

image description

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,69 Olarak Belirlendi.

Tarih               : 04.07.2018

Sıra No           : 2018/29

Konu              : 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,69 Olarak Belirlendi.

 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir. 

 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 04.07.2018 tarihli ve 49 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıdadır:

 

“T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49

 

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

03/07/2018

Sayısı   

:

KVK-49 / 2018-3 / Yatırım İndirimi - 35

İlgili olduğu maddeler            

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                             

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.”

Saygılarımla.

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com