Sirküler

image description

2017 Yılı Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine Eklenecek Ek Mali Tabloların Düzenlenme Limitleri Belli Oldu!

 

Tarih              : 08.01.2018

Sıra No           : 2018/11

Konu               : 2017 Yılı Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine Eklenecek Ek Mali Tabloların Düzenlenme Limitleri Belli Oldu!

 

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması”başlıklı bölümünde Mali Tablolar ;

- Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu,

- Diğer (Ek) Mali Tablolar: Fon Akım Tabloları (Fon Akım Tablosu,Nakit Akım Tablosu, Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu),  Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu,

olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Daha sonra yayımlanan;

- 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, ek mali tabloları (Fon Akım Tabloları Nakit Akım Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu) düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışlarının toplamının belirli bir rakamı aşması kriteri getirilmiş, kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın altında kalan işletmelerin ek mali tabloları düzenlemek zorunda olmadıkları, aktif toplamı veya net satışlar toplamının yukarıda belirtilen rakamları aşan işletmelerin ise temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemek mecburiyetinde oldukları açıklanmıştır.

- 6 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde,  1995 yılı aktif toplamı 200 milyar lirayı veya net satışları toplamı 500 milyar lirayı aşan mükelleflerin temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da (Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu)düzenlemeleri gerektiği belirtilmiştir.

- 7 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde1996 yılı aktif toplamı 300 milyar veya net satışlar toplamı 750 milyar lirayı aşan mükelleflerin1996 yılına ilişkin olup, 1997 yılında verecekleri beyannamelerine Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosunu da ekleyecekleri belirtilmiştir.

- 8 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterli olduğu, "Satışların Maliyeti Tablosu" ve "Nakit Akım Tablosu"nun eklenmesine gerek bulunmadığı açıklanmıştır. Ayrıca, 1997 yılı aktif toplamı 300 milyar veya net satışlar toplamı 750 milyar lirayı aşan mükelleflerin temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemeleri ve bu tablolardan "Kar Dağıtım Tablosu"nu 1998 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine eklemeleri gerektiği belirtilmiştir.

- 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde ise, ek mali tabloları düzenlemek zorunda  olan işletmelerin belirlenmesi için Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadlerin ayrıca belirlenmediği durumlarda, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı açıklanmıştır. Tebliğde ayrıca, 2000 yılı aktif toplamı 1,8 trilyon lira veya net satışlar toplamı 4 trilyon lirayı aşan mükelleflerin, temel mali tabloları yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemelerinin zorunlu olduğu,  bu mükelleflerin 2001 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine sözkonusu tablolardan sadece kar dağıtım tablosunu eklemelerinin yeterli olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Belirlenen tutarlar 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca ayrıca belirleme yapılmaması halinde her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL. ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL.ye yükseltilecektir.

Maliye Bakanlığı’nca bu konuda 2017 yılına ilişkin olarak ayrıca bir belirleme yapılmadığından, 2016 yılında uygulanan limitlerin, 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak,  2017 yılı ile ilgili olarak 2018 yılında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine eklenecek Ek Mali Tablolara ilişkin parasal hadlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu limitler 2016 yılı için Aktif Toplamı 14.613.300 TL veya Net Satışlar Toplamı 32.473.700 TL üzeri olanlar şeklinde uygulanmıştı.

Buna göre, 2018 yılında Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler, 2017 yılında aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşanlardır. 2017 yılı ile ilgili olarak 2018 yılında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine eklenecek Ek Mali Tablolara ilişkin parasal limitler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

 

2017 Yılı Aktif Toplamı

:

16.727.800 TL

2015 Yılı Net Satışları Toplamı

:

37.172.600 TL

 

Dolayısıyla,

- 2017 yılı sonuçlarına göre 2017 yılı aktif toplamı 16.727.800 TL. veya   net satışları toplamı 37.172.600 TL’nin (herhangi birini aşmış olanlar) üzerinde olan mükelleflerin 2018 yılında verecekleri beyannamelerine Kar Dağıtım Tablosunu (ek mali tablo) eklemeleri gerekmektedir.

- 2017 yılı sonuçlarına göre hem 2017 yılı aktif toplamı 16.727.800 TL. hem de net satışları toplamı 37.172.600  TL’nin altında kalan mükelleflerin, 2018 yılında verecekleri beyannamelerine hiç bir Ek Mali Tablo eklemelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Saygılarımla.

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com