Sirküler

image description

2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  Belli Oldu, % 14,47

SİRKÜLER

 

Tarih       :  11.11.2017

Sıra No    :  2017/61

Konu        : 2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  Belli Oldu, % 14,47

 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir. 

 

Konu ile ilgili olarak 11 Kasım 2017 tarihli (bugün) ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 

Söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıdadır:

 

Saygılarımla.

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

 

http://www.toluenymm.com

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 484)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için %14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.                                                          

 

Tebliğ olunur.