Sirküler

image description

13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayınlandı, KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu İmkanı Yeniden Getirildi, Ancak Vergi İncelemesi Şartıyla

Tarih         : 24.06.2017

Sıra No      : 2017/43

Konu          : 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayınlandı, KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu İmkanı Yeniden Getirildi, Ancak Vergi İncelemesi Şartıyla

Bilindiği üzere, KDV iade alacakları öteden beri  vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, ithalde alınan vergilere, SGK prim borçlarına mahsup edilebilmekte iken, 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-2.1.1. bölümüne “(4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlar hariç)” ibaresi konulmak suretiyle, 4 EKİM 2016 tarihinden itibaren KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu engellenmişti.

Bu defa, 22 Haziran 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

Yapılan bu düzenleme ile, 22 HAZİRAN 2017 tarihinden itibaren KDV iadelerinin ÖTV borçlarına mahsup edilmesi imkanı yeniden getirilmiştir, ancak tek farkla: Mahsup işlemi mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.

Bu şu anlama geliyor: Mahsup işleminin yapılabilmesi için, bu taleple ilgili olarak Vergi Müfettişleri tarafından inceleme yapılması ve düzenlenen olumlu inceleme raporunun vergi dairesine intikal etmesi gerekmektedir. İncelemeyi beklemeden mahsup işleminin yapılmasına da imkan verilmektedir. Ancak, bu durumda mahsup işleminin yapılabilmesi için, talep edilen mahsuben iade miktarının tamamı kadar yani % 100’ü tutarında teminat gösterilmesi şarttır. Mahsup işlemi için gösterilen teminat ise, vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülebilecektir.

Peki, önceki dönemlerle ilgili olarak nasıl işlem yapılacak?

Maliye Bakanlığı söz konusu 13 No.lu Tebliğde bu konuya ilişkin olarak da bir düzenleme yaptı. Söz konusu düzenleme aynen aşağıdadır:

“Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, KDV iadesi alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu imkanı zorlaştırılarak yeniden getirilmiş olup, mahsup işlemi ancak vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılabilecektir. Bu düzenleme, mahsup işlemini zorlamakta, “ben getirdim ama sen isteme” anlamına gelmektedir. Kişisel görüşümüze göre, KDV iadelerinin YMM raporu ile alınarak ÖTV borçlarının ödenmesi daha pratik bir yol olarak gözükmektedir.

 

Saygılarımla.

 

 

 

                                                                       

 

 

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK