top of page

Vergi İnceleme Raporu/Vergi Tekniği Raporu’nun İhbarname Ekinde Mükelleflere Tebliğ Edilmemesi

Vergi İnceleme Raporu/Vergi Tekniği Raporu’nun İhbarname Ekinde Mükelleflere Tebliğ Edilmemesi, Artık Vergi Yargısı Tarafından Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olarak Kabul Edilmeyecek!Hani, kendi hatamızla üzüldüğümüz ve/veya bir bedel ödeme durumu ile karşı karşıya kaldığımız durumlarda söylediğimiz güzel bir bir söz var ya, “Kendim ettim, kendim buldum” diye. İşte, Sirkülerimize konu olayda Danıştay’ın yaşadığı olayda tam olarak bu. Danıştay, kendi kararları ile  yarattığı bir sorunu, yine kendi verdiği bir kararı ile giderdi. 

Şimdi  bu ne diye merak ediyorsunuz değil mi? Bekletmeyelim, Danıştay;

- Bazı kararlarında; vergi inceleme raporu ve/veya vergi tekniği raporunun vergi/ceza ihbarnamesine eklenmemesinin esasa etkili bir şekil hatası olduğunu, davacının savunma hakkının kısıtlandığını belirterek yapılan tarhiyatları terkin ediyordu.

- Bazı kararlarında is, vergi inceleme raporu ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığını ve davacının savunma hakkının kısıtlanmadığını belirterek yapılan tarhiyatları onaylıyordu.

Bu durum, vergi yargılamalarında ciddi hak kazanım ve kayıplarına neden olmaya başladı. Yani, mükellefler, açtıkları davanın düştüğü vergi yargısının kararına göre büyük bir vergi ve ceza yükünden kurtuluyorlar yada bu vergi ve ceza yüküne katlanmak zorunda kalıyorlardı. Yani artık, bu konuda verilen yargı kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin zamanı ve vakti gelmişti.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 19.12.2019 tarihli ve E,2020/9 K.2020/2 sayılı kararı ile bu konuda verilen kararlar arasındaki aykırılığı giderdi ve davacılar adına düzenlenen vergi inceleme raporu ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığına ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediğine karar verdi.

Yani, mükellefler artık dava dilekçelerinde, Vergi/Ceza İhbarnamesi ekinde Vergi İnceleme Raporu/Vergi Tekniği Raporunun eklenmediğini ve tebliğ edilmediğini bunun esasa etkili bir şekil hatası olduğunu, savunma haklarının kısıtlandığını iddia edemeyecekler, etseler de dikkate alınmayacak!

Söz konusu Kararın tam metni ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


262 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page