top of page

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

SGK tarafından 2 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Duyuru ile aynı tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazı ile, 518 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 1 Nisan – 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep ilan edilen mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

✓ 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihine,

✓ 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30 Kasım 2020 tarihine,

✓ 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31 Aralık 2020 tarihine

ertelenmiştir. Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup, bunların süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

✓ 22 Mart 2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

✓ Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/Isveren sistemi üzerinden yayımlanacak olup, listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edilmesi, işyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden mükelleflerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenlerin NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için SGK’ya değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra birimine başvuruda bulunmaları zorunludur. Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.

Söz konusu Duyuru ve Genel Yazı’nın tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIKhttp://www.toluenymm.com


EK: Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

EK: Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında

Genel Yazı

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page