top of page

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Dahil Edildi, Tüm Türkiye’de Uygulamaya Geçiş 1 Mart 2020 Tarihine Ertelendi.

9 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçişle ile ilgili iki önemli düzenleme yapılmıştır. Bunlardan birincisi, pilot il kapsamının genişletilmesi,ikincisi ise, tüm ülkede bu uygulamaya geçişin ertelenmesidir.

Buna göre,

1) Tüm Türkiye’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçiş, 1 Mart 2020 tarihine ertelendi. Yani, pilot iller dışındaki illerde MUHSGK Birleşmesi olarak da tanımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına ilk defa, Mart 2020 dönemine ilişkin olarak 27 Nisan 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır.

2) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına başlanılan pilot iller kapsamına 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bursa, Eskişehir ve Konya illeri de dahil edildi. Bu şekilde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanan pilot iller genişletildi. Bu uygulama, Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamıştı.

Buna göre, / Sıra No.lu Tebliğ ile, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlamış oldu.

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200209-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page