top of page

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması hakkında

3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. Diğer taraftan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar, bu 3 aylık süre içerisinde ihraç edilememiştir. Bu durumdaki mükelleflerin Maliye’ye başvurarak, ihracat için ek süre almaları gerekmektedir. Ancak, bu salgın mücbir sebep olarak değerlendirildiğinden, her mükellefin bireysel olarak başvurup ek süre alması yerine, Maliye’nin mücbir sebep nedeniyle tüm mükellefler için otomatik ek süre vermesi daha uygun olurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Mart 2020 tarihli ve 68 Sıra No.lu KDV Sirküleri ile bu durumdaki mükelleflere başvurularına gerek kalmaksızın 3 aylık ek süre vermiş, uygulamanın usul ve esaslarını açıklamıştır.

Bu 3 aylık ek süreden yararlanmada ince nokta, ihraç kaydıyla teslimlerdeki 3 aylık ihracat süresinin sonunun 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihlerine rastlamasıdır.

Sirkülerde yapılan açıklamalara göre;

1) İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1 Nisan – 3o Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

2) İhracat süresi, belirtilen süreden önce (yani 1 Nisan’dan önce) dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme (1 Nisan – 3o Haziran 2020) rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir. Yani, bunlara da otomatik olarak 3 ay ek süre verilmiştir.

3) Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1 Nisan – 3o Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur. 

Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı (B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31.07.2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır. 

Benzer şekilde, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle bir aylık ek süre almış olan ihracatçı (C) firmasının 30.04.2020 tarihinde dolan ihracat süresi, mükellefin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 30.06.2020 tarihine uzayacaktır.

Bu Sirküleri son derece olumlu ve yapıcı bulduğumuzu belirtir, Gelir İdaresi Başkanlığı’na teşekkür ederiz.

Söz konusu sirkülerin tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIKhttp://www.toluenymm.com


EK: Katma Değer Vergisi Sirküleri/68

http://www.gib.gov.tr/node/143189

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page