top of page

Koronavirüs Nedeniyle Ertelenen SGK Primleri Ne Zaman Gider Yazılabilecek?

Koronavirüsle mücadele amacıyla açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan tedbirler arasında, Mart – Nisan – Mayıs/2020 aylarına ait SGK primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesi de bulunuyordu.

SGK Yönetim Kurulu Erteleme İçin Karar Aldı!

SGK Yönetim Kurulu, 26.03.2020 tarih ve 2020/188 sayılı Kararı ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 4/b kapsamındaki sigortalıların; Mart/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2 Kasım 2020 tarihine (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), Nisan/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2020 tarihine, Mayıs/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine karar verdi. Ayrıca, aynı kararla, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisini de Kurum Başkanı’na verdi.

SGK, Erteleme Uygulamasının Usul ve Esaslarını Çıkardığı Genel Yazı İle Açıkladı!

SGK, yayınladığı 2 Nisan 2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazısı ile, Yönetim Kurulu’nun aldığı Karar çerçevesinde;

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 4/b kapsamındaki sigortalıların; Mart/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2 Kasım 2020 tarihine (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), Nisan/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30 Kasım 2020 tarihine, Mayıs/2020 ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın otomatik olarak erteledi.

- Kurum Başkanı tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmaması nedeniyle, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağını açıkladı.

Yani, beyan ve bildirimlerin ertelenmesi şu an için söz konusu değil, sadece tahakkuk edecek primlerin ödeme süreleri ertelendi. Ancak, SGK Başkanı, salgının durumuna göre 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi bildirim ve beyannamelerin sürelerini erteleyebilir.

Maliye, Hangi Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinde Olduğunu Kabul Etmişti?

Maliye, yayınladığı 518 Sıra No.lu Tebliğ ile;

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

1 Nisan – 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduklarını açıkladı.

Ödeme Süreleri Ertelenen SGK Primleri Ne Zaman Gider Yazılabilecek?

Koronavirüs nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs/2020 aylarına ait SGK primlerinin ödeme süreleri ertelendi, şimdi de ödemesi ertelenen SGK primlerinin hangi tarihte gider yazılacağı konusu tartışılmaya başlandı. Enteresandır, son günlerde gelen soruların büyük çoğunluğu da, bu konuya ilişkin.

Bu Konuda Yasal Mevzuat Ne Diyor?

Çalışanların SGK primleri (işçi ve işveren payları), ancak ödenmeleri şartıyla gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabiliyor. Yani, ödenmeyen prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamıyor (GVK. Mad. 40/2, KVK. Mad. 6, 5510 sayılı Kanun Mad. 88).

Ayrıca, bu husus, ilgili Kanunlarda son derece açık olmasına rağmen, Maliye tarafından yayınlanan 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin (C) bölümünde “SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiği, sigorta primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılabileceği” şeklinde özellikle ve ayrıca bir kez daha vurgulanmış durumda.

Peki, Koronavirüs Nedeniyle Ödeme Süreleri Ertelenen SGK Primleri Ne Zaman Gider Yazılabilecek?

SGK primlerinin GVK ve KVK matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin mutlak suretle SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerekiyor. Bu genel bir kural ve yasal zorunluluk. Bunun tek bir istisnası var, o da, Aralık ayı SGK primlerinin izleyen yıl Ocak ayında ödenmesine rağmen Aralık ayında gider yazılabilmesi. Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin izleyen yılın Ocak ayı içerisinde ödenmemesi halinde ise, söz konusu primlerin Aralık ayında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmuyor (174 Seri No.lu GVK Genel Tebliği).

Koronavirüs nedeniyle ödeme süreleri ertelenen SGK primlerinin gider yazılacağı dönemle ilgili özel bir düzenleme yok, yani bunlarda genel düzenlemeye tabi.

Dolayısıyla, koronavirüs nedeniyle ödeme süreleri sırasıyla 2 Kasım 2020 tarihine ertelenen Mart/2020 ayına ait sigorta primleri, 30 Kasım 2020 tarihine ertelenen Nisan/2020 ayına ait sigorta primleri ve 31 Aralık 2020 tarihine ertelenen Mayıs/2020 ayına ait sigorta primleri, fiilen ödenmeleri şartıyla kayıtlara gider olarak yazılabilecek ve 2020 yılı/hesap dönemi 4. Geçici Vergi ve 2020 yılı/hesap dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Bu primler belirtilen tarihlerde ödenmediği takdirde ise, hangi tarihlerde ödenirse, o tarihlerde kayıtlara gider olarak yazılabilecek.

Sonuç Olarak;

Ödenmeyen SGK primlerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınması kanunen mümkün bulunmuyor. SGK priminden kasıt, işçi ve işveren payları. Koronavirüs nedeniyle ödeme süreleri ertelenen Mart, Nisan ve Mayıs/2020 aylarına ait SGK primleri de, bu kapsamda. Bu primler ne zaman fiilen ödenirse, o zaman kayıtlara gider olarak yazılabilir. Primlerin tahakkuk etmesi, vergi uygulaması bakımından gider yazılmaları için yeterli değil. Ayrıca, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği dönemde gider yazılabilir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


111 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page