top of page

Kesin Mizan Bildirimi'nin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.

SİRKÜLER

Tarih : 01.04.2015

Sıra No : 2015/13

Konu : Kesin Mizan Bildirimi'nin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. maddesindeki yetkisine dayanarak; ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresini uzattı.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 31.3.2015 tarihli ve 74 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde yapılan açıklamalara göre;

- 31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü,

- 31 Mart 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü

sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıdadır:

"T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/74

Konusu: 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi : 31/03/2015

Sayısı  : VUK-74 / 2015-4

1. Giriş:

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması:

31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

31 Mart 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page