top of page

KDV Tevkifat Oranları

Külçe Metal Teslimleri ve İstisnadan Vazgeçenlerin Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda Ve Atıkları İle Konfeksiyon Kırpıntı Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranları, 1 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Artırıldı.

Resmi Gazete’de Bugünkü (3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı) yayınlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; külçe metal teslimleri ve istisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminde KDV tevkifat oranları, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere artırıldı.

Söz konusu Tebliğin ilgili maddeleri aynen aşağıdadır:

“MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "(5/10)" ibareleri "(7/10)" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(5/10)" ibaresi "(7/10)" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "(5/10)" ibaresi "(7/10)" olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümü Örnek 2’de yer alan "(5/10)’u" ibaresi "(7/10)’u" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girer.”

Tebliğdeki açıklamalardan, yapılan bu oran değişikliklerinin kapsamı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bunun için, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin değişiklik yapılan ilgili bölümlerine bakılması gerekmektedir.

Yani, yapılan bu değişikliklerin Türkçe Tercümesi şu şekilde:

- Külçe metal teslimlerinde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a,

- Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin tesliminde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a,

- KDV istisnasından vazgeçen mükelleflerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a

çıkarılmıştır.

Yapılan değişikliklerin Tablolaştırılmış hali ise aşağıdadır:

Eski Oran

Yeni Oran

Külçe metal teslimleri

5/10

7/10

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin teslimi

5/10

7/10

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntı teslimleri

5/10

7/10

Tebliğin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

98 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page