top of page

İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İadesi Yapılmayacak Tutar

İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İadesi Yapılmayacak Tutar, 2020 Yılı İçin 17.300 TL Olarak Tespit Edildi.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre, indirimli oranda (% 1, 8) KDV’ye tabi bulunan mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla yüklenilen ancak indirim konusu yapılamayan KDV tutarının Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan kısmı, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılmayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Buna göre, 2020 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV tutarının 17.300 TL’sinin iadesi yapılmayacak, bu tutarın üzerinden kalan kısmı iade edilebilecektir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page