top of page

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DAMGA VERGİSİ VE TAPU HARCI DOPİNGİ DEVAM EDİYOR!

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve buna bağlı olarak ortaya çıkan durgunluğun giderilmesi bakımından öncü sektör diye tanımladığımız bazı sektörlerde krizi ve durgunluğu giderecek tedbirler alınması gerekli ve zorunlu bulunuyordu. Her zaman olduğu gibi, akla gelen ilk sektör de, İNŞAAT olmaktadır.

Hükümet, ekonominin lokomotifi inşaat sektörüne dönük vergi teşviklerine ara vermeden devam ediyor. İnşaat sektörüne dönük teşvikler, etkisini hemen göstermesi bakımından KDV, damga vergisi ve tapu harçlarında yapıldı.

KDV’de Yapılan Düzenlemeler Neler?

- Net alanı 150 m2 ve üzerindeki konut satışlarında geçerli bulunan % 18 KDV oranı, 30 EYLÜL 2017 tarihine kadar % 8’e düşürüldü. Bu şekilde alıcılara % 10 KDV oran farkı kadar avantaj sağlandı.

- Büyükşehirlerde % 1 KDV Oranına Tabi Konut Üretimini Engelleyen Düzenlemede Değişikliğe Gidildi, Düşük Oranlı KDV’ye Tabi Konut Üretiminin Önü Açıldı, Net Alanı 150 m²’nin Altındaki Konutlarda Uygulanacak KDV Oranlarını Belirleyen Arsa Emlak Vergisi Değerleri % 100 Artırıldı.

- % 1 ve 8 KDV’ye Tabi Konut Satışlarından Doğan KDV’nin İadesinde Nakit İade İmkanı 1 (Bir) Yıl Öne Alındı, Artık Satışın Yapıldığı Yıl İçinde de Nakit İade Alınabilecek,

- Yabancı şahıs ve şirketler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarımıza konut ve işyeri teslimlerine KDV istisnası getirildi, söz konusu alımlarda KDV ödenmemesi sağlandı.

Damga Vergisi’nde Neler Yapıldı?

2017/9759 sayılı Kararname ile, konut satış maliyetlerini yükselten ve hem alıcı hem de satıcılara ciddi anlamda bir yük getiren bazı sözleşmelerin damga vergisi oranları sıfırlandı. Bu kapsamda,

- Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde

damga vergisi oranı binde 9,48’den 0 (sıfır)’a indirildi.

Öte yandan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de,

- Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,

- Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,

- Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,

- Yapı denetimi hizmet sözleşmelerine

ilişkin damga vergisi oranı üzerinde binde 9,48’den 0 (sıfır)’a indirildi.

Yapılan bu düzenleme 15 MART 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu şekilde, inşaat maliyetlerine giren ve maliyetleri artıran damga vergisi yükü sıfırlandı.

Konut Ve İşyerlerinin Tapu Harcı 30 EYLÜL 2016 Tarihine Kadar 1/4 Oranında İndirildi

Mevcut durumda, konut ve işyerlerinin tapuda devrinde alıcılar ve satıcılar ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı ödüyorlardı. Örneğin, 600.000 TL.ye satın alınan bir konut için alıcı 12.000 TL., satıcı 12.000 TL. olmak üzere toplamda 24.000 TL. tapu harcı ödeniyordu.

Ancak, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 30 EYLÜL 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinin (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, “binde 15”e indirildi. Yapılan bu düzenleme, 15 MART 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, satın aldıkları konut ve işyerleri için 15 MART 2017 tarihinden itibaren tapuda işlem yapacak alıcı ve satıcılar, artık binde 20 değil, binde 15 tapu harcı ödeyecekler. Yani, tapu harçlarını ¼ oranında daha az ödeyecekler. Yukarıdaki örnek dikkate alındığında, alıcı ve satıcının her biri 12.000 TL. değil, 9.000 TL. harç ödeyecek. İndirimli tapu harcı ödemesi, daha önce satın alınan ancak tapu işlemleri 15 Mart – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak tapu işlemleri içinde geçerli. Örneğin, 15 Şubat 2017 tarihinde satın alınan ancak henüz tapu işlemleri yapılmayan konutun tapu işlemleri 15 MART – 30 EYLÜL 2017 tarihleri arasında yapılırsa, binde 20 yerine binde 15 tapu harcı ödenecek.

Öte yandan, 30 EYLÜL 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak olan indirimli tapu harcı uygulamasında, binanın yeni veya ikinci el olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Sektöre Dönük Bu Düzenlemeler, Ofis ve Bürolarda KDV Oran İndirimi Beklentisini de Artırdı

Hükümet tarafından inşaat sektörüne dönük olarak yapılan bu düzenlemeler, sektörde ofis ve bürolardaki % 18 KDV oranının % 8’e çekilmesi beklentisini de artırdı. Yukarıda yapılan düzenlemeler sonucunda sektörün konut stoku azaldı, konut satışları yaklaşık % 30 oranında arttı. Yeni projelere başlandı.

Ancak, konut sektöründeki bu hareketliliğe karşın, ofis ve büro gibi ticari taşınmazlarda bir durgunluk yaşanıyor. Tam tabiriyle yaprak kımıldamıyor. Sektörün ofis ve büro stoku arttı. Birikmiş stokların eritilebilmesi için, bu satışlardaki % 18 KDV oranının da geçici bir süreyle örneğin 30 EYLÜL 2017 tarihine kadar % 8’e indirilmesi bekleniyor.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

  Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nace Kodu İtirazlarına İlişkin Genelge Yayınlandı

Mücbir sebep kapsamında yapılacak Vergi ve SGK prim ertelemelerine ilişkin olmak üzere, kapsama ana faaliyet konusu itibariyle girmeyen mükelleflerin Nace Kodu itirazlarına ilişkin iş ve işlemlerin ne

Comments


bottom of page