top of page

Hastane Ameliyathanesinin Hizmetinde KDV Oranı

Hastane Ameliyathanesinin Gerekli Tıbbi Makine, Tesisat Ve Medikal Malzemelerle Birlikte Kendi Hesabına Çalışan Doktorlara Kullandırılması (Kiralanması) Hizmetinde KDV Oranı

Uygulamada, hastane ile ilişkisi bulunmayan doktorlara gittiğimizde ve cerrahi müdahale gereken durumlarda doktorların hastane alternatiflerini sunarak müdahale yapmayı önermelerine sıkça rastlıyoruz. Hastalar da, çeşitli kriterleri dikkate alarak cerrahi müdahale yapılacak hastaneyi seçmektedirler.

Peki hiç düşündünüz mü, dışarıdan bir doktorun cerrahi müdahalede bulunmak için hastanelerin ameliyathanelerini kullanmaları işlemi, hastanelerin doktorlara verdiği bir sağlık hizmeti mi, yoksa kiralama hizmeti mi ve bu işleme hangi oranda KDV uygulanacak?

Maliye Bakanlığı, bu konudaki görüşünü net olarak belirlemiş olup, hastane ameliyathanesinin gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerle birlikte kendi hesabına çalışan doktorlara kullandırılması işleminin % 8 oranında KDV’ye tabi sağlık hizmetleri (insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri) kapsamına girmediğini, bu işlemin tipik bir kiralama işlemi olduğunu ve % 18 oranında KDV’ye tabi bulunduğunu açıklamıştır.

Bakanlığın konu ile ilgili görüşünü yansıtan özelgesinin tam metni önemine istinaden aşağıda yer almaktadır.

“T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Tarih : 18.05.2017

Sayı : 50426076-130[28-2016/20-1332]-20853

Konu : Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı

İlgi

:

30.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

Peki hiç düşündünüz mü, dışarıdan bir doktorun cerrahi müdahalede bulunmak için hastanelerin ameliyathanelerini kullanmaları işlemi, hastanelerin doktorlara verdiği bir sağlık hizmeti mi, yoksa kiralama hizmeti mi ve bu işleme hangi oranda KDV uygulanacak?

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; kendi nam ve hesabına çalışan hekimlerin, steril alan olması ve ameliyat için gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerin bulunması sebebiyle hastaneniz ameliyathanesini kullanmayı talep ettikleri, hekimlerin ameliyathaneyi sadece kendi hastalarını tedavi etmek üzere kullanacakları, kullandıkları tüm malzemelerin hastaneniz tarafından karşılanacağı, yapılan anestezi türüne göre belirlenen ücretin hastanenize ödeneceği, hekimler ile hastaneniz arasında düzenlenen sözleşmenin iş ortaklığı/gelir paylaşımı sözleşmesi olduğu ve İş Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi olarak yorumlanamayacağı belirtilmekte ve hastanenizce, hekimlere kullandırılan ameliyathane, tıbbi ilaç ve malzemeler de göz önünde bulundurularak, düzenlenecek faturalarda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasındaki "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri" % 8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, hastaneniz ameliyathanesinin gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerle birlikte kendi hesabına çalışan hekimlere kullandırılmasının 2007/13033 sayılı BKK ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu hizmetin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.”

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


111 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page