top of page

E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyuru

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili olarak bir Duyuru yayınlamıştır.

Söz konusu GİB Duyurusu’da yapılan açıklamalara göre;

1) Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme/Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme süreleri aşağıdaki gibidir:

Dönem

Geçici Vergi Dönemlerinde Tercihinde Bulunulması Halinde Berat Yükleme

Ocak-Şubat-Mart

Mayıs ayı sonu

Nisan-Mayıs-Haziran

Ağustos ayı sonu

Temmuz-Ağustos-Eylül

Kasım ayı sonu

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

2) Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme süreleri aşağıdaki gibidir:

Dönem

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Berat Yükleme

Ocak

Nisan ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page