top of page

DİKKAT! Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranları Yeniden Belirlendi

SİRKÜLER

Tarih : 28.12.2015

Sıra No : 2015/63

Konu : DİKKAT! Maliye Bakanlığı, Bazı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranları Yeniden Belirledi.

Maliye Bakanlığı, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde bir liste halinde belirlenen amortisman oranlarında değişiklikler yapmış ve bazılarının amortisman oranlarını ise yeniden belirlemiştir. Tebliğ ile yapılan düzenleme ve değişiklikler 25.12.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile, 333 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ekinde yer alan listede yapılan düzenleme ve değişiklikler aşağıdadır:

1) Listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.6.1. Basit   tahta palet2%50,00

3.6.3. Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve   baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet8%12,50

2) Listenin 3.14.14. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.14.15. Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller8%12,50

3) Listenin 3.37. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir..

3.37.1. İklimlendirme   kabini10%10,00 3.37.2. Yırtılma   test cihazı10%10,00 3.37.3. PH metre   cihazı10%10,00 3.37.4. Işık haslığı   ve hava koşulları test cihazı10%10,00

4) Listenin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara   birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri,   veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.5%20,00

5) Listenin 3.52. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler,   bariyerler ve bunların benzerleri10%10,00

6) Listenin 3.88. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 3.88. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3.88. Basınç   odaları10%10,00

3.89. Süs   bitkileri5%20,00 3.90. Modüler   sistem tuvalet10%10,00 3.91. Su arıtma   cihazları5%20,00 3.92. Masaj   koltukları5%20,00 3.93. Dijital   baskı makinesi10%10,00 3.94. İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları,   yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi   peçeteler ve benzerleri2%50,00 3.95. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar5%20,00

7) Listenin 6.7. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

6.7.1. Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar,   robotlu yükleme sistemleri5%20,00

8) Listenin 6.13. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı   römorklar dahil)6%16,66

9) Listenin 17.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

17.3. Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen   don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi   kıymetler6%16,66

10) Listenin 24. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

24.1. Metal   ofset baskı makinesi10%10,00

11) Listenin 45.1.6. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava   ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması   sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar15%6,66

12) Listenin 45.3.3. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.4. Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan   sayaçlar5%20,00

13) Listenin 49. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

49.1. Izgara   Temizleme Makinesi10%10,00

14) Listenin 52.5. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

52.5.1. Tabanca8%12,50

15) Listenin 59.3. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler:   Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların   motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış   spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı,   kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı   v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları3%33,33

Peki Faydalı Ömrü Yeni Belirlenenler İçin Amortisman Oranı Ne Zaman Uygulanacak?

Daha önce yayımlanan tebliğ ekindeki listelerde yer almayan veya faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden tespit edilen faydalı ömür ve amortisman oranları, 2015 Yılı hesap döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Faydalı Ömrü Değiştirilenler İçinse Oranlar Ne Zaman Uygulanacak?

333 Sıra Numaralı Tebliğ ekindeki iktisadi kıymetler ile faydalı ömür ve amortisman oranları değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman uygulamasının, aşağıda açıklandığı şekilde yapılması gerekmektedir. Bu Tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların düşülmesi yoluyla bulunan değeri), ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin düşülmesi suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2015 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Örneğin; 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki listelerde faydalı ömrü 5 yıl olarak tespit edilmiş bulunan gaz türbinleri 2013 yılı içerisinde aktife alınmış 2013 ve 2014 yıllarında % 20 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile gaz türbinleri için faydalı ömür süresi 15 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2015 yılı için kalan faydalı ömrü (15-2 =) 13 yıldır. Bu durumda, gaz türbinleri net defter değerinin 2015 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 13 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/13 =)

% 7,69 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page