top of page

Daha Önce Toplantıya Çağrılan Anonim Ve Limited Şirketlerin Olağan Genel Kurullarının İptali

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile, COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde, anonim ve limited şirketlerde usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplantısını beklemeksizin, ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Usulüne uygun yapılmış olan genel kurul çağrısının iptaline ilişkin duyurunun ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Başvuru ile birlikte, duyuru Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de yayımlanacaktır.

Öte yandan, aynı yazıda;

- Esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilecekleri, Şirketlerin bu imkandan 6102 sayılı Kanun, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden destek almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanabilecekleri,

- Elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin ise bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılması gerektiği

açıklanmıştır. Söz konusu yazının tam metnine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/duyuru_new/9052_1584953423.pdf

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page