top of page

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına Yapılan Bağışlar Vergiden Düşülebilir Mi?

Şu an itibariyle Dünya ülkelerinde en önemli öncelik, koronovirüs salgını ile mücadele. Her ülke, virüs salgınından vatandaşlarının sağlığını ve yaşamını, ekonomisini, istihdamını, ticaretini, üretimini vb. korumaya çalışıyor, buna yönelik önlemler alıyor. Ülkemizde de buna yönelik olarak çok sayıda mali, finans ve sağlık anlamında çok sayıda önlem alındı, bunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Kimileri alınan önlemleri yetersiz bulurken, kimileri de Devletin elindeki imkanlarla ancak bu kadar tedbir alabileceği görüşünde. Kim haklı kim haksız diye olaya bakmamak lazım. Çünkü, virüs salgını ülkemizin bütününü, vatandaşlarımızın tamamını olumsuz olarak etkiliyor. Yani gün ayrışma günü değil, birleşme ve birlik olma, birlikte hareket etme günü.

Devletimiz bir yandan "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarıyla virüsün yayılmasını engellemeye çalışırken, diğer yandan da virüs salgınının ülke ekonomisi üzerinde yarattığı/yaratacağı olumsuz etkilerle mücadele ediyor, oluşan yaraları tedavi etmeye çalışıyor, olması muhtemel olanları da engellemek için büyük çaba gösteriyor. Bu kapsamda yapılan en önemli çalışmalardan birisi de, salgın nedeniyle faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara ve yine salgından etkilenen diğer ihtiyaç sahiplerine maddi olarak destek vermek. Bunu, faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara yönelik kısa çalışma ödeneğini devreye sokarak, diğer ihtiyaç sahiplerine ise 1.000 Lira sosyal yardım desteği vermek suretiyle yapmaya çalışıyor.

Yeterli mi? Hayır, tabiki de yeterli değil. Ancak, 2015 yılından itibaren ülkemize yönelik olarak başlayan iç ve dış algı operasyonları, hain darbe girişimi ve sonrasında başlayan ekonomik darbe teşebbüsleri nedeniyle Devletimiz ekonomik ve finansal anlamda oldukça hırpalanmış durumda. Bu nedenle, yapacağı şeyler de sınırlı.

Cumhurbaşkanımız "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Sloganıyla Yardım Kampanyası Başlattı!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, salgın nedeniyle faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahibi kimselere gelir yaratılmasına yönelik olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattı ve hemen herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Yazılı ve görsel basın ile sosyal medyadan izlediğimiz kadarıyla kampanyaya siyaset, iş ve sanat dünyası, vatandaşlar ile kamu yöneticilerinden ciddi destek geldi, gelmeye de devam ediyor.

Kişisel düşüncem, imkanı olan herkesin karınca kararınca bu yardım kampanyasına katılması.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevli!

Başlatılan bu kampanya ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlendirildi ve Bakanlık adına bankalarda hesap numaraları açıldı. Bağış ve yardımlar bu hesaplara yapılacak. Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapılabilecek banka ve hesap numaraları:

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

- T.C. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

- Türkiye Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına Yapılan Bağışlar Vergiden Düşülebilir Mi?

Dünden bu yana bize en çok sorulan soru, bu bağış kampanyasına yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı ile ilgili. Ciddi tutarlarda bağışta bulunanlar veya bulunacak olanlar varsa böyle bir imkândan yararlanmak istiyorlar.

Dikkat! Bağış ve Yardımlar Doğrudan Gider Yazılamıyor, Beyanname Üzerinde Gösterilerek Beyan Edilen Gelir/Kazançtan İndirilebiliyor!

Bağış ve yardımlar, ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi için yapılan bir harcama niteliğinde olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde doğrudan gider olarak yazılamıyor. Ancak, belirli şartlar altında şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri safi gelirden beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunuyor.

Gider Yazma ile Beyanname Üzerinden İndirim Aynı Şeyler Mi?

Bağış ve yardımların doğrudan gider yazılması ile beyanname üzerinden indirilmesi aynı şeyler değil. Çünkü, beyanname üzerinden indirim için şirketlerde kurum kazancının, gelir vergisi mükelleflerinde ise beyan ettikleri bir gelirin bulunması şart. Kurum kazancı veya beyan edilen bir gelir yoksa yada yeterli değilse, yapılacak bağış ve yardımlar sonraki yıla devredilemiyor, yapanın üstünde kalıyor. Doğrudan gider yazmada ise, bağış ve yardım tutarı kazanç veya safi gelir olup olmadığına bakılmaksızın direkt gider olarak dikkate alınıyor. Aradaki fark işte bu.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına Yapılan Bağışlar Doğrudan Gider Yazılamıyor, Beyanname Üzerinde İndirim Konusu Yapılabiliyor!

Cumhurbaşkanımızca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz (dekont) karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor (KVK. Mad. 10/e, GVK Mad. 89/10).

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına bankalarda açılan söz konusu hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilerek şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebilecek.

Burada akla takılan bir soru var! Bu tür yardım kampanyaları bugüne kadar bir Cumhurbaşkanı Kararı (önceki uygulamada Bakanlar Kurulu Kararı) çıkarılarak başlatıldı. Bu yardım kampanyası için böyle bir karar şu ana kadar çıkarılmadı. Böyle bir karar çıkarılmadan başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ve bağışlar da yüzde yüz indirim konusu yapılabilir mi?

KVK. Mad. 10/e ve GVK Mad. 89/10. Maddeleri son derece açık: Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabiliyor. Yani, söz konusu düzenlemelerde yardım kampanyası için bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılması gerekli diye bir zorunluluk bulunmuyor. Bize göre, Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna bir açıklama yaparak bir kurumu görevlendirmesi yeterli. Bu da yapıldı zaten.

Ancak, ileride ortaya çıkacak olumsuzlukların bertaraf edilmesi, vergi mükelleflerinde oluşan bu tereddütün giderilmesi ve kampanyaya katılımın artırılması bakımından, anılan yardım kampanyası için bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmasında fayda var!

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIKhttp://www.toluenymm.com


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nace Kodu İtirazlarına İlişkin Genelge Yayınlandı

Mücbir sebep kapsamında yapılacak Vergi ve SGK prim ertelemelerine ilişkin olmak üzere, kapsama ana faaliyet konusu itibariyle girmeyen mükelleflerin Nace Kodu itirazlarına ilişkin iş ve işlemlerin ne

コメント


bottom of page