top of page

Birinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacak

SİRKÜLER

Tarih : 15.04.2015

Sıra No : 2015/19

Konu : 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Çıktı, Bu Dönem Yeniden Değerleme Yapılmayacak

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 13/04/2015 tarihli ve 36 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının negatif çıktığı belirtilerek, bu döneme yani 2015 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, 2015 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin olarak yeniden değerleme işlemi yapılmayacaktır.

Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

"T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36

Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                       : 13/04/2015

Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25

İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır."

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page