top of page

Beyanname Verme Süreleri Uzatılan Mükelleflere İlişkin Tablo

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan mükelleflere ilişkin olarak "518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Konu ile ilgili olarak 20202/19 Sıra No.lu Sirkülerimizde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

1) Söz konusu Tebliğ kapsamında beyan ve ödeme sürelerinin uzamasına ilişkin Özet Tablo aşağıda yer almaktadır.

Dönemi

2020

Konusu

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Mart

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Form Ba-Bs

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

e-Defterlerin Oluşturulması

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

30.04.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

Dönemi

2020

Konusu

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Nisan

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Form Ba-Bs

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

e-Defterlerin Oluşturulması

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

1.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

Dönemi

2020

Konusu

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Mayıs

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Form Ba-Bs

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

e-Defterlerin Oluşturulması

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi

30.06.2020

Ödeme Yok

27.07.2020

-

2) Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin vergi ödevlerinde erteleme;

Tebliğde, İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde;

  • Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

  • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

  • Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


74 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page