top of page

Asgari Ücret İçin Uygulanacak Hazine Teşviki Nasıl Muhasebeleştirilmelidir.

İşveren maliyetinde ortaya çıkan artışın sübvanse edilmesi için işveren prim desteği adı altında 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme 27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Kanunun 17. maddesinde yer alan bu düzenleme 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 27.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında detaylı açıklamalarımız 29.01.2016 tarih ve 2016/11 sayılı sirkülerimiz ile müşterilerimize duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, teşvik unsurlarının ortak özelliği, işverene doğrudan nakit olarak ödenmemesi, hesaplanan işveren hisselerine belirli kriterlerin sağlanması halinde indirim uygulanması veya belirli bir kısmının ilgili fon vb.den karşılanması şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu teşviklere ilişkin yasal düzenlemelerin büyük bir çoğunluğunda,  sağlanan teşviklerin gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacağı şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu açıklamalara göre, gerek maliyetlerin doğru ve gerçek bir şekilde hesaplanabilmesi ve yansıtılabilmesi bakımından gerekse gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacağı şeklindeki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak,  işverenlere doğrudan ödenmeyen sigorta primi işveren hisselerine ilişkin destek tutarlarının ilgili işçilik maliyet hesaplarından düşülmesi şeklinde muhasebeleştirilmesi uygun olacaktır. İlgili mevzuatlara göre olması ve yapılması gereken işlem de bundan ibarettir.

Bu çerçevede; 6661 sayılı Kanun ile sağlanan bu teşvikin de, doğru maliyetlendirme ve dönemsellik açısından her ay bordrosunun kayda alındığı ilgili ay sonlarında kayda alınması ve aşağıdaki muhasebe kayıtlarının yapılması uygun olacaktır.

……………………………………… / / 2016 ………………………………………………….

720/740/760/770

01- BRÜT ÜCRET 1.647,00

02- SGK İŞVEREN HİSSESİ 337,64

03- SGK İŞSİZLİK İŞVEREN HİS. 32,94

360 GELİR VERGİSİ (209,99-123,52 AGİ) 86,47

360 DAMGA VERGİSİ 12,50

361 SGK PRİMLERİ 617,63

335 PERSONELE BORÇLAR 1.300,98

…….. Ayı Ücret Tahakkuku

……………………………………. / / 2016 …………………………………………………….

361 SGK PRİMLERİ 230,00

- 6111 Kanundan Doğan İndirim (Örneğin) 67,65

- 5510 Kanundan Doğan İndirim (%5) 82,35

- 6661 Kanundan Doğan İndirim 80,00

720/740/760/770

02- SGK İŞVEREN HİSSESİ 230,00

……….Ayı 6111, 5510 ve 6661 Kanundan Doğan İndirim Kaydı

……………………………………. / / 2016 ……......................………………………………

Hesaplama Tablosu ekte sunulmuştur.

 Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page