top of page

ARSASINA İNŞAATI KENDİ YAPAN ÖDEYECEK, BAŞKASINA YAPTIRAN ÖDEMEYECEK!

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DÖNÜK SON DÜZENLEMELERDE GÖZDEN KAÇAN BÜYÜK AYRINTI: ARSASINA İNŞAATI KENDİ YAPAN ÖDEYECEK, BAŞKASINA YAPTIRAN ÖDEMEYECEK!

Başlığı okuyan herkesin, bu ne olabilir diye düşündüğüne eminim. Evet, gerçekte böyle bir olay var ve şu an yürürlükte. Daha fazla merak ettirmeden, başlığa konu olayı söyleyelim, DAMGA VERGİSİ.

Evet yanlış duymadınız, konu geçtiğimiz günlerde inşaat sektörüne yönelik olarak yapılan damga vergisi düzenlemesi ile ilgili. Pek çok kişi, bu konunun farkında bile değil, farkına varanlar ise şimdi ne yapacağız, biz de mi inşaatı kendimiz yapmayalım, kat karşılığı yada hasılat paylaşımı modeliyle başkalarına mı yaptıralım diye soruyor? Enteresan bir konu.

Hükümetimiz son dönemde ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörüne dönük olarak KDV’den tapu harcına ve damga vergisine kadar bir çok vergi teşviki düzenlemesi yaptı, yapmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü, halen yapılması gereken bir çok düzenleme var.

Bilindiği üzere, inşaat sektöründeki damga vergisi yükünün ortadan kaldırılması ve/veya hafifletilebilmesi için, sektörde düzenlenen sözleşmelerin diğer sözleşmelerden ayrıştırılarak belirlenmesi ve damga vergisine konu kağıtların sayıldığı (1) sayılı listede ayrıca belirtilmesi gerekiyordu.

Bu amaçla, 6824 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tabloya 23 ŞUBAT 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki 14, 15, 16 ve 17. Sıralar eklenmiş ve tabi olacakları damga vergisi oranları belirlenmiştir:

KAĞIDIN ADI

DAMGA VERGİSİ ORANI

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 9,48)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 9,48)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

6824 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme, inşaat sektörü başta olmak üzere bir çok kesim tarafından tam ve doğru olarak algılanamadı. Hatta yazılı basında çıkan bir çok haberde, sanki bu sözleşmeler ilk kez damga vergisine tabi tutuluyormuş gibi algılandı ve bu doğrultuda haberler yapıldı. Halbuki, bu sözleşmelerin damga vergisine tabi diğer kağıtlardan öncelikle ayrıştırılması ve bunlar için kanuni bir oran belirlendikten sonra bu oranlarda bir indirim yapılması gerekiyordu. Vergi tekniği bakımından yapılması gereken de buydu. Fakat, bu olay tam olarak anlaşılamadı ve olayın ikinci aşaması beklenmeden yanlış yorumlar yapıldı.

Olayın ikinci aşaması ise, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapıldı ve söz konusu sözleşmelerin damga vergisi oranı “o” (sıfır) olarak belirlendi, bu şekilde inşaat sektörünün büyük bir bölümünde söz konusu sözleşmeler nedeniyle oluşan damga vergisi yükü kaldırıldı, sıfırlandı.

Sirkülerimize konu olay ise, 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi konusunda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

- Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,

- Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,

- Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,

- Yapı denetimi hizmet sözleşmelerine

ilişkin damga vergisi oranları 15 MART 2017 tarihinden itibaren binde 9,48’den, 0 (sıfır)’a indirildi. Bu şekilde, inşaat maliyetlerine giren ve maliyetleri artıran damga vergisi yükü sıfırlandı. Yukarıda yer alan Tablonun değişiklikten sonraki hali aşağıdaki gibi oldu:

KAĞIDIN ADI

DAMGA VERGİSİ ORANI

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

0 (sıfır)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

0 (sıfır)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

0 (sıfır)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

0 (sıfır)

Ancak, yapılan bu düzenlemelerin incelenmesinden de fark edileceği üzere, yapı denetimi hizmet sözleşmeleri hariç damga vergisi sıfıra indirilen sözleşmeler kat karşılığı veya hasılat paylaşımı usulüyle yapılan inşaatlara ilişkindir. Kendi arsası üzerine inşaatı kendisi yapan kişi ve şirketlerin, yapı denetimi hizmet sözleşmeleri hariç, sıfır oranlı damga vergisi uygulamalarından yararlanmaları mümkün değildir. Yapılan bu damga vergisi düzenlemesi, arsası üzerine inşaatını kendisi yapanların aleyhine bir durum yaratmıştır.

Kendi arsası üzerine inşaatı kendisi yapan kişi ve şirketler;

- Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri için damga vergisi ödemeyecekler,

- Ancak, yapacakları inşaatlarla ilgili olarak alt yüklenicilerle düzenledikleri inşaat taahhüt sözleşmeleri ve inşaatla ilgili danışmanlık hizmet sözleşmeleri nedeniyle binde 9,48 oranında damga vergisi ödeyeceklerdir.

Yapılan düzenleme sonrasında ortaya çıkan ve belirtilen mükelleflerin aleyhine bir durum yaratan bu hususun düzeltilebilmesi için, yukarıda belirtilen düzenlemede olduğu şekilde aynı yolun izlenmesi gerekmektedir. Yani, kanuni düzenleme ve sonrasında çıkarılacak bir kararname. Ancak, şu an için böyle bir çalışma söz konusu değil.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

  Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nace Kodu İtirazlarına İlişkin Genelge Yayınlandı

Mücbir sebep kapsamında yapılacak Vergi ve SGK prim ertelemelerine ilişkin olmak üzere, kapsama ana faaliyet konusu itibariyle girmeyen mükelleflerin Nace Kodu itirazlarına ilişkin iş ve işlemlerin ne

Comments


bottom of page