top of page

Aralık/2019 ve Ocak, Şubat, Mart /2020 Aylarına Ait e-Defter ve Beratların Yükleme Süreleri

Aralık/2019 ve Ocak, Şubat, Mart /2020 Aylarına Ait e-Defter ve Beratların Yükleme Sürelerinde Son Durum Hakkında.

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesine ilişkin süreler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Elektronik Defter Genel Tebliğleri ile belirleniyor. Ancak, son birkaç aydır koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin bazı vergi beyannameleri, Ba-Bs formları ile defter beratlarının sisteme yüklenme sürelerinin ertelenmesi, mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin ise verilen yasal yetki çerçevesinde yine bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması vb., e-defter ve beratlarının yüklenme süreleri ile ilgili olarak meslek mensupları başta olmak üzere hemen herkesin kafasını karıştırdı. Son günlerde gelen sorular, e-defter ve beratların yüklenme süreleri konusunda yoğunlaşmaya başladı. Sosyal medya ve bazı sitelerde bu sorulara verilen cevaplar ise çoğunlukla hatalı ve yanlış.

e-Defter ve Beratların Normal Yükleme Süreleri Nedir?

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesine ilişkin süreler, 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiş durumda. Buna ilişkin olarak Tebliğde yer alan Tablo aşağıda yer alıyor:

Dönem

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak-Şubat- Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan-Mayıs-Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz-Ağustos-Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Koronavirüs, e-Defter ve Berat Yükleme Sürelerini Nasıl Etkiledi?

Koronavirüs salgını nedeniyle çıkarılan 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu VUK Sirkülerleri ile yapılan düzenleme ve süre uzatımları, özellikle Aralık/2019 ve sonrasında Ocak, Şubat ve Mart 2020 ayları e-Defter ve beratlarının oluşturulacağı ve yükleneceği tarihler konusunda tereddütlere neden oldu.

1) Aralık 2019 Ay’ı e-Defter ve Beratı Yükleme Tarihi

Normal koşullarda, Aralık 2019 ayına ait e-Defter ve beratlarının oluşturulacağı ve yükleneceği tarihler, gelir vergisi mükellefleri için 31 Mart 2020, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 30 Nisan 2020. Ancak,

- 126 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna uzatıldı.

- 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile de, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

Ayrıca, daha sonra çıkarılan 128 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile de, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

Buna göre,

a) Tüm gelir vergisi mükelleflerinin Aralık 2019 ayına ait e-Defter ve beratlarını 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinden; 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olmayanların Aralık 2019 ayına ait e-Defter ve beratlarını 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar, mücbir sebep kapsamında olanların ise Aralık 2019 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

2) Ocak 2020 Ay’ı e-Defter ve Beratı Yükleme Tarihi

Normal koşullarda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için Ocak 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarının oluşturulacağı ve yükleneceği tarih, 30 Nisan 2020. Ancak,

- 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle (gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile kurumlar vergisi mükelleflerinden mücbir sebep kapsamında kabul edilenler) ilgili olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

- Ayrıca, daha sonra çıkarılan 128 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile de, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Buna göre,

a) Tüm gelir vergisi mükelleflerinin Ocak 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinden; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olmayanların Ocak 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 1 Haziran 2020 Pazartesi, mücbir sebep kapsamında olanların ise Ocak 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

3) Şubat 2020 Ay’ı e-Defter ve Beratı Yükleme Tarihi

Normal koşullarda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için Şubat 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarının oluşturulacağı ve yükleneceği tarih, 31 Mayıs 2020 (31 Mayıs hafta sonu tatiline rastladığından 1 Haziran 2020).

Ancak, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle (gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile kurumlar vergisi mükelleflerinden mücbir sebep kapsamında kabul edilenler) ilgili olarak 1 Haziran 2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

Buna göre,

a) Tüm gelir vergisi mükelleflerinin Şubat 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinden; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olanların Şubat 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi, mücbir sebep kapsamında olmayanların ise Şubat 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 1 Haziran 2020 Pazartesi (31 Mayıs tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

3) Mart 2020 Ay’ı e-Defter ve Beratı Yükleme Tarihi

Normal koşullarda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için Mart 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarının oluşturulacağı ve yükleneceği tarih, 30 Haziran 2020.

Ancak, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle (gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile kurumlar vergisi mükelleflerinden mücbir sebep kapsamında kabul edilenler) ilgili olarak 30 Haziran 2020  tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

Buna göre,

a) Tüm gelir vergisi mükelleflerinin Mart 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinden; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olanların Mart 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi, mücbir sebep kapsamında kapsamında olmayanların ise Mart 2020 ayına ait e-Defter ve beratlarını 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

4) Üç Aylık (Ocak, Şubat ve Mart) Yükleme Tercihinde Bulunanların e-Defter ve Berat Yükleme Tarihi

Normal koşullarda, üç aylık (Ocak, Şubat, Mart) berat yükleme tercihinde bulunanlarda, bu 3 aylık e-Defter ve beratların oluşturulacağı ve yükleneceği tarih, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 31 Mayıs 2020’dir (31 Mayıs tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 1 Haziran 2020).

Ancak, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle (gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile kurumlar vergisi mükelleflerinden mücbir sebep kapsamında kabul edilenler) ilgili olarak 1 Haziran 2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna uzatıldı.

Buna göre,

a) 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) berat yükleme tercihinde bulunan tüm gelir vergisi mükelleflerinin bu 3 aylık döneme ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

b) 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) berat yükleme tercihinde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinden; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebep kapsamında olanların bu 3 aylık döneme ait e-Defter ve beratlarını 27 Temmuz 2020 Pazartesi, mücbir sebep kapsamında olmayanların ise bu 3 aylık döneme ait e-Defter ve beratlarını 1 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar oluşturarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

5) Basit Usul Mükelleflerinin Ocak – Şubat – Mart/2020 Dönemi Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi

128 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi, 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


251 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page