top of page

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresinin Uzatılması Hakkında.

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Bu uzatma ile birlikte uygulamada, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin de uzayıp uzamadığı, uzamışsa da hangi tarihe uzadığı konusunda bir tartışma başladı. Bazı yazarlar (buna biz de dahiliz), defter beratlarının yükleme süresinin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatıldığı 1 Haziran günü sonuna kadar uzadığını ifade ederken, bazı yazarlar ise, söz konusu yükleme süresinin 30 Haziran’a uzatıldığını iddia ettiler.

Bu yorum farklılığı ise, 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yer alan yer alan ve e-Defter ve berat dosyalarının oluşturma süreleri ile ilgili “Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar” şeklindeki ifadeden kaynaklanmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresini 1 ay yani 31 Mayıs’a uzattı, ancak 31 Mayıs’ın hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle süre otomatik olarak 1 Haziran 2020 oldu. Bu süre uzatımı da, herkesi yanılttı; bizim gibi düşünenler 1 Haziran derken, düşünmeyenler 3o Haziran olduğunu iddia ettiler.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, yayınladığı 20 Nisan 2020 tarihli ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, yaşanan tereddütlere son noktayı koydu ve mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Söz konusu Sirkülerde yapılan açıklamalara göre;

1) Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

2) Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı..

Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


EK: Vergi Usul Kanunu Sirküleri/128

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page