top of page

2020 Yılında Uygulanacak Nispi ve Maktu Harçlar belirlendi

84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılında 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tutarları tespit edilmiştir.

Söz konusu tutarlar, 2019 yılında uygulanan maktu harç tutarlarının (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları söz konusu 84 No.lu Tebliğin ekinde yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğin tam metni ve eki harç tutarlarını gösteren listelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page