top of page

2020 Yılına Ait Emlak (Bina, Arsa Ve Arazi) Vergi Değerleri

2020 Yılına Ait Emlak (Bina, Arsa Ve Arazi) Vergi Değerleri İle 2020 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Tespit Edildi

76 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri tespit edildi.

Tebliğde yapılan açıklamalara göre,

- 2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

- Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

Söz konusu Tebliğin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page