top of page

18 Mayıs 2020 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2020 I. Geçici Vergi

18 Mayıs 2020 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Bilindiği üzere, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 18 Mayıs 2020 günü (17 Mayıs’ın hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) sonuna kadar verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin bu süre içerisinde ödenmesi gerekmekteydi.

Ancak, yaşanan pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, söz konusu beyannamelerin belirtilen sürede verilmesi mümkün görülmüyordu. Bu konuda gerek meslek örgütleri gerekse meslek mensupları ve vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasını talep ettiler.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. Maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu yetkiye istinaden yayınladığı 12.05.2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzattı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU Yeminli Mali Müşavir TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page