top of page

Özel Denetim Hizmetleri

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, şirketlerin dönem sonu Mali Tabloları ve Beyanlarını,

Gelir Vergisi Kanuna göre gerçek kişilerin işletme ve teşebbüslerinin dönem sonu Mali Tabloları Beyanlarını, Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını,

Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemler Mali Tablolar ve Beyanlarını)

Yatırım İndirimi İşlemlerini,

Vergi Muafiyet ve İstisnalarını,

Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını, İştirak kazançlarını,

Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamalarını,

RTÜK incelemelerini,

Stok Değerlemelerini, Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımlarında elde edilen kazanç istisnalarını, Dernek ve vakıflara muafiyetle ilgili işlemlerini,

Diğer teşvik, istisna ve muafiyetle ilgili işlemlerini denetler, yönlendirir ve tasdik eder.

bottom of page