top of page

KDV İade Hizmetleri

KDV iadesi konusundaki hizmetlerimiz, Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetim elemanlarından oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlik içinde yerine getirilmektedir

Bu hizmetler kapsamında yer alan, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda yazılan Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre nakit iadenin alınmasını ve bu iadelere istinaden vergi dairelerine verilen teminatların çözülmesini sağlamaktadır.

Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

bottom of page